Ελάχιστο όριο ηλικίας για κατόχους πιστωτικών καρτών 21 χρόνια και μη κατόχους 23 χρόνια για αυτοκίνητα των κατηγοριών A, A1, B, B1, C, C1. Για υπόλοιπες κατηγορίες ελάχιστο όριο 25 χρόνια.

Ο οδηγός πρέπει να έχει άδεια οδήγησης που να ισχύει και να έχει εκδοθεί πριν από 1 χρόνο τουλάχιστον.

Μια μέρα (24 ώρες). Κάθε επιπλέoν ώρα θα επιβαρύνεται με 1/5 της κανονικής ημερήσιας τιμής. Πέραν των 3 ωρών χρεώνεται μια επιπλέον ημέρα.

Πληρώνονται από τον μισθωτή.

Όλα τα πρόστιμα και διοικητές ποινές επιβαρύνουν τον μισθωτή.

Οι τιμές μίσθωσης περιλαμβάνουν τις παρακάτω καλύψεις: α) θάνατο η σωματικές βλάβες τρίτων, β) υλικές ζημιές τρίτων, γ) ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο έναντι πυρκαγιάς. Η παραπάνω ασφάλεια δεν καλύπτει ζημιές στο ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο και ο μισθωτής ευθύνεται μέχρι και την αγοραστική αξία του αυτοκινήτου κατά το χρόνο του ατυχήματος.

Ο μισθωτής μπορεί να περιορίσει την ευθύνη του για τη νόμιμη συμμετοχή σε κάθε ζημιά του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 6, εφόσον δεχθεί τους σχετικούς όρους του συμβολαίου με την υπογραφή του, στα 400,00 € καταβάλλοντας το ποσό των 3,00 € για κάθε ημέρα ενοικίασης για τις κατηγορίες A, A1, B, B1, C, C1, στα 500,00 € καταβάλλοντας το ποσό των 5,00 € για κάθε ημέρα ενοικίασης για κατηγορίες D, D1, E, E1, Κ και στα 700,00 € καταβάλλοντας το ποσό των 8,00 € για κάθε ημέρα ενοικίασης για την κατηγορία G. (Αυτή η υπηρεσία προσφέρεται δωρεαν απ’την εταιρια μας για τη χρονίκη περίοδο απο 15 απριλιου εως 31 οκτωβριου.)

Ο μισθωτής μπορεί να μειώσει στο μηδέν το ποσό της απαλλαγής ευθύνης για κάθε ζημιά του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου σε περίπτωση ατυχήματος εφόσον δεχθεί τους σχετικούς όρους του συμβολαίου με την υπογραφή του καταβάλλοντας το ποσό των 5,00 € για κάθε ημέρα ενοικίασης για τις κατηγορίες A, A1, B, B1, C, C1, το ποσό των 7,00 € για κάθε ημέρα ενοικίασης για κατηγορίες D, D1, E, E1, K και το ποσό των 10,00 € για κάθε ημέρα ενοικίασης για την κατηγορία G. Τα παραπάνω, αναγραφόμενα στους παραγράφους 7 και 8, ισχύουν υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η ζημιά δεν οφείλεται σε παράβαση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Ο μισθωτής ανεξάρτητα αν έχει την κάλυψη CDW η FDW υποχρεούται να πληρώσει οποιαδήποτε βλάβη η αντικατάσταση καταστραφέντων ελαστικών, ζαντών, όπως επίσης ζημιές στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου. Οι ανωτέρω ζημιές δεν καλύπτονται από την μικτή ασφάλεια. Επίσης, σε περίπτωση κλοπής του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου ο μισθωτής ευθύνεται για το 50% της αγοραστικής αξίας κατά το χρόνο της κλοπής.

Ο ενοικιαστής απαλλάσσεται από την ευθύνη για κλοπή του αυτοκινήτου, εφόσον δεχθεί τους σχετικούς όρους του συμβολαίου με την υπογραφή του και καταβάλει ημερησίως το ποσό των 3,00 € για τις κατηγορίες A, A1, B, B1, των 5 € για τις κατηγορίες C, C1, D, D1, E, E1 και 7 € για τις υπόλοιπες κατηγορίες.

Διατίθενται μόνο μετά από κράτηση και με επιβάρυνση 2,00 € ημερησίως.

a) Δωρεάν, αν η παράδοση και η παραλαβή του αυτοκινήτου γίνεται εντός των ιδιών σταθμών της CAR CHOICE η εντός των ορίων των πόλεων όπου βρίσκεται αυτός ο σταθμός.

β) Εκτός ορίων των πόλεων όπου βρίσκονται οι σταθμοί της CAR CHOICE ο μισθωτής χρεώνεται για την κατηγορία Kvip, Gvip, Fvip με 0,60 € ανά χιλιόμετρο και 0,40 € για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες.

γ) Αν η παράδοση και η παραλαβή του αυτοκινήτου γίνονται σε διαφορετικά σημεία ο μισθωτής χρεώνεται με 0,35 € ανα κάθε χιλιόμετρο που απομακρύνει το σημείο παράδοσης απο το σημείο παραλαβής.

Επιτρέπεται μόνο με την έγγραφη εγγύηση της CAR CHOICE Ελλάδος.

Επιτρέπεται μόνο με την έγγραφη εγγύηση της CAR CHOICE Ελλάδος.

Η CAR CHOICE διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τον τύπο του αυτοκινήτου σε ειδικές περιπτώσεις.

Όλο το 24ωρο

Οι όροι και οι τιμές μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.